Dây chuyền xếp sóng tấm lợp Fibrocement của nhà máy tấm lợp Đông Anh, điều khiển hoàn toàn tự động bằng bộ điều khiển lập trình.