Hệ thống tự động xếp gạch hoặc ngói lên kệ tồn trữ trước khi vào lò nung hoặc ra khỏi lò nung. Điều khiển tự động hoàn toàn bằng bộ điều khiển lập trình với độ chính xác cao Hệ thống tự động xếp gạch hoặc ngói lên kệ tồn trữ trước khi vào lò nung hoặc ra khỏi lò nung. Điều khiển tự động hoàn toàn bằng bộ điều khiển lập trình với độ chính xác cao