Công trình

Sản xuất và lắp đặt các loại nhà xưởng

Dây chuyền xếp ngói tự động

Dây chuyền xếp sóng tôn-Nhà máy tấm lợp Đông Anh-Hà Nội

Các trạm phát sóng viễn thông Vinaphone, Viettel,mobifone

Dãi phân cách đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM

Hệ thống thoát nước ngoài nhà - Nhà máy xi măng Hải Phòng